MENNET

Opplaeringsprogram

Lesing

Kjære studenter,

Mye av informasjonen vi får om samfunnet rundt oss, det får vi gjennom lesing. Enten det er å finne noens kontaktinformasjon på et nettet, å lese en bruksanvisning eller å lese nyheter i avisa. Men lesing er også mer enn å finne informasjon, lesing er også kommunikasjon. Å lese er å kunne forstå hva andre prøver å fortelle deg skriftlig, og jo bedre man blir til å lese, jo bedre forstår man også hva folk mener. Å trene leseferdigheter er en måte å trene kommunikasjonsevnene våre, til å bli bedre på å unngå misforståelser og til å få med seg mer informasjon om verden rundt oss. I dette opplæringsprogrammet får du trent på teknikker som kan hjelpe deg til å lese bedre. Vi anbefaler at du diskuterer oppgaver som er vanskelige med en mentor/hjelper, enten noen du kjenner eller noen på vår mentorplattform.