MENNET

Om prosjektet

MENNET vil øke samfunnsdeltagelsen og kompetansen hos voksne med lave basisferdigheter og få muligheter i arbeidslivet.

Misjon

MENNET-prosjektet retter seg mot voksne med lav formell kompetanse ved å levere opplæring i egnede læringssituasjoner hvor kvalifiserte lærere benytter læringsmetodikk spesielt egnet for voksne, og hvor man utnytter potensialet som ligger i digital læring.

Målgrupper

Voksne med lave basisferdigheter; voksne med få muligheter i arbeidslivet.

Prosjektets mål

  • Å evaluere de voksne deltagernes basiskompetanse innen lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy.

  • Å oppmuntre til livslang læring hos voksne med lave basisferdigheter ved bruk av innovative utdanningsmodeller gjennom å utvikle opplæringsprogram med undermoduler i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy.

  • Å opprette en mentor-plattform for kontinuerlig forbedring av lesing, skriving, regning og bruk av diditale verktøy.

Leaflet

Mennet_booklet_NO-1