MENNET

DESPRE PROIECT

MENNET va crește participarea adulților slab calificați și cu oportunități reduse în procesul de învățare permanentă și va îmbunătăți abilitățile lor, abilități care îi vor ajuta să se integreze mai bine și mai usor în societate.

Misiune

Proiectul MENNET se adresează adulților cu un nivel scazut de abilități, cunoștințe și competențe.
Scopul proiectului presupune furnizarea de educație și formare într-un cadru corespunzător de învățare, în care profesori calificați și formatori aplică metode de predare specifice adulților și exploatează potențialul invățării digitale.

Grupuri țintă

Adulți slab calificați; adulți cu oportunități reduse.

Obiectivele proiectului

  • De a evalua nivelul abilităților pentru scris, citit, calculat și utilizarea calculatorului a adulților cu abilități scăzute și adulților cu oportunități reduse.

  • De a încuraja dezvoltarea continuă a adulților cu slabe abilități și adulților cu oportunități reduse prin utilizarea modelelor educaționale inovatoare; prin crearea programului de formare cu sub-module pentru citit, scris, calcul matematic și compețențele de utilizare a calculatorului.

  • De a crea platforma de mentorat care să aibă în vedere îmbunătățirea competentelor de citire, scris, calcul matematic și de utilizare a calculatorului.

Pliant

Mennet_booklet_RO-1