MENNET

APIE PROJEKTĄ

MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę. Tai bus pasiekta teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes.

Misija

Kiekvienam įgūdžiui skirti skaitmeniniai moduliai bus nemokamai pateikiami internetiniame tinklapyje, 5 kalbomis.

Tikslinė grupė

Žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turintys suaugusieji

PROJEKTO TIKSLAI

  • Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį.

  • Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui.

  • Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.

Mennet_lankstinukas_LT-1