Skille mellom fakta og meninger

Læringsutbytte:

  • Deltakeren skal kunne skille mellom fakta og meninger i en tekst.
  • Deltakeren skal kunne beherske noen redskaper som hjelper hen å tenke kritisk.

4.1 Introduksjon

En viktig del av leseforståelse er å avgjøre hva som er fakta og hva som er en mening.
Å kjenne til begreper og betingelser for hva som er fakta og hva som er meninger er viktig for alle lesere, spesielt i dag, når vi er omgitt av alternative, til og med falske nyheter gjennom ulike medier. Å skille mellom fakta og meninger er en lese- og analytisk ferdighet som er nødvendig for å forstå og intellektuelt behandle en tekst. Å forstå forskjellen mellom fakta og meninger hjelper deltakeren til å få en meningsfull informasjon.
For å forstå dette full tog helt, les definisjonen og eksemplene under:
Fakta er noe som er sant og som kan verifiseres objektivt. Med andre ord, et faktum er sant og korrekt uansett hvilken vei vi snur og vender på det.
En mening/oppfatning er noe du kan tenke eller føle. En mening er ikke alltid sann og kan ikke bevises.

Fakta: Mening:
Nesten alle hunder har pels. Hundepelsen er vakker.
The Beatles var en musikkgruppe. The Beatles laget flotte sanger.
Desember er siste måned i året. Desember er den beste måneden i året.

Slik som i eksemplene under, finnes det noen nøkkelbegreper og -ord som vanligvis benyttes i begynnelsen av en setning for å gi til kjenne om vi har med fakta eller meninger å gjøre:

Fakta

  • Årsrapporten bekrefter ….
  • Forskere har nylig oppdaget …
  • I henhold til testresultatene …
  • Undersøkelsen viser …

Fakta kan bevises ved hjelp av data, nummer, målinger, historiske begivenheter, vitenskap og referanser mv.

Meninger

  • Han påstår at …
  • Det er offiserens oppfatning at …
  • Rapporten argumenterer for …
  • Mange vitenskapsmenn mistenker at …

Ord som beskriver meninger er: tror, liker, er enig, er uenig, synes, føler mv.

4.2 Fakta og meninger i sammensatte tekster

«Folk bruker både fakta og meninger når de tar beslutninger. De kan velge å kjøpe Kleeno vaskepulver fordi det koster 1 dollar per kilo mens den andre merkevaren, Whito, koster 1,50 dollar. Kleeno er billigere; det er et faktum. Eller de kan bestemme seg for å kjøpe Whito fordi annonsørene sier «Whito er bedre» – som er en mening. Både fakta og meninger har verdi, men de må aldri forveksles».
(Kilde – 13/12/2019)

4.3 Rapporter

En rapport er en beskrivelse av noe som har skjedd, og den bør være basert på fakta. Disse faktaene skal kunne sjekkes og bevises.
«Ifølge ny forskning om overlevende etter kreft beskrevet i Scientist Magazine, styrket C-vitaminer helsen til pasientene med 25 prosent.»
Meninger kan også inkluderes i en rapport. Disse beskriver forfatterens tro og tanker, men skal være basert på fakta.
«På grunn av ovennevnte årsaker, mener jeg at læreryrket er underbetalt.»

Øvelse 4.5
I denne siste øvelsen ber vi deg bruke et skriveprogram på datamaskinen eller en notatblokk for å skrive en rapport om et møte på arbeidsplassen eller skolen din. Rapporten skal inkludere både fakta og meninger.
Rapporten bør være en halv til en side og inkludere fem fakta og tre meninger.
Tips for å skrive fakta: Tid og plass for møtet og sitater fra andre deltakere.
Tips for å skrive meninger: Om du er enig eller uenig i noe som blir sagt.
Når du er ferdig kan du spørre din mentor, kollega eller veileder om å lese rapporten din og å gi deg tilbakemelding.