Žinių apie sintaksę ir gramatiką panaudojimas tobulinant savo tekstą

Mokymosi rezultatas: Baigęs šį modulį, studentas turėtų sugebėti panaudoti savo žinias apie sintaksę ir gramatiką tobulinti savo tekstus.

Kas yra gramatika?

Tai nebūtinai turi būti labai sudėtinga. Mes galime pasakyti, kad gramatika yra taisyklių rinkinys, kuris padeda mums sudėti žodžius į prasmingus sakinius. Anglų kalba svarbu ne tik teisingai parašyti žodžius, bet ir teisinga tvarka. Sintaksė yra apie tą tvarką.

Paprastai mes rašome skaitmeniniu būdu ir savo rašymo programoje naudojame rašybos tikrinimą. „Microsoft“ biuras pateikia raudoną garbanotą liniją rašybos klaidoms ir dvigubą mėlyną liniją gramatinėms klaidoms. Daugelis kitų naudoja tą pačią sistemą. Tai labai gera pagalba. Bet tai nėra kvailas įrodymas. Mūsų kalbos yra tokios sudėtingos, kad jos gali apgauti kompiuterio programas. Todėl mes turime ką nors žinoti apie gramatiką ir rašybą.

4.1 Žodžių klasės

Žodžių klasės yra būdas rūšiuoti žodžius, kurie panašiais būdais naudojami sakiniuose, į tas pačias grupes. Du svarbiausi yra daiktavardžiai ir veiksmažodžiai.

Daiktavardžiai yra daiktų vardai; tai gali būti materialūs daiktai, vietos, gyvi padarai ar nematerialūs daiktai: uola, Stambulas, Polly ir meilė.

Daiktavardžiai gali pasikeisti, kad pasakytų mums ką nors apie skaičių: viena uola – dvi uolos. Tokių nematerialių dalykų kaip meilė negalima suskaičiuoti.

Žmonių vardai, vietos ir t.t nesikeičia. Rašydami mes pradedame šiuos vardus didžiosiomis raidėmis: Anna, Barselona, Niujorkas ir Ibrahim.

Veiksmažodžiai sako, kad kažkas vyksta ar kažkas daro: šokinėkite, lietaus, rėkite, kriskite, keiskite ir žinokite.

Veiksmažodžiai gali pasikeisti, kad praneštų mums, kai kažkas nutiko:
Aš šokinėju (šiandien)
Aš šoktelėjau (vakar)
Aš šokinėjau (valandą)
Aš šokinėsiu (rytoj).
Mes vadiname tai „laiku“ praeities įtampa yra kažkas, kas atsitiko, dabartinis laikas yra tai, kas vyksta dabar, o ateities laikai yra tai, kas įvyks ar gali įvykti artimiausioje ar tolimoje ateityje.
Anglų kalboje veiksmažodžių galūnės gale yra galūnės, jei susiejamos su vienu daiktavardžiu ar įvardžiais jis, ji: „Mergina šokinėja“, bet „mergaitės šokinėja“, „jis šypsosi“, bet „aš šypsausi“.
Kitos žodžių klasės yra:
Būdvardžiai (apibūdinti daiktavardžius): gražus, ligotas, šlapias, mėlynas
Prieveiksmiai (apibūdinkite veiksmažodžius): greitai, gerai, baisiai
Prielinksniai (apibūdina, kur kažkas yra): po, šalia, viduje, viduje
Determinantai (įveskite daiktavardžius): a, the, some, my, that
Jungtukai: (susieja žodžius ar sakinius): bet, ir, nes, nes
Įvardžiai (užuot sakę daiktavardį): ji, aš, tu, mes, tai

Jų yra dar daugiau, pavyzdžiui, skaičių. Visi žodžiai priklauso žodžių klasei:  

Šaltinis: Flexible education Norway
laiminga einu per lietų avėdama raudonus batus
įvardis būdvardis veiksmažodis prieveiksmis daiktavardis veiksmaždis būdvardis daiktavardis

Kodėl tai naudinga žinoti? Daugelis žodžių atrodo ir skamba panašiai, tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Žinodami savo gramatiką, galite rašyti profesionaliau atrodančius tekstus.
Ar matote skirtumą tarp: „Aš, vaikščiodamas lietuje, vaikštau su raudonais batais“ ir „Aš laimingai einu per lietų, avėdama raudonus batus“? Jie atrodo labai panašūs, tačiau jūs aiškiai suprantate, kad pirmo sakinio rašytojas nėra gimtoji.
Gramatikos žinojimas taip pat gali mums padėti teisingai vartoti skyrybos ženklus.

4.2 Sintaksė

Taip pat turime tinkamai išdėstyti žodžius. Pavyzdžiui, pagrindinį daiktavardį paprastai dedame prieš veiksmažodį, o būdvardį prieš daiktavardį. „Mergaitė šypsosi“ ir „Graži mergina šypsosi“. Anglų kalba tvarka yra ypač svarbi, kai sakinyje yra daugiau daiktavardžių: „Mergaitė šypsosi berniukui“ skiriasi nuo „Berniukas šypsosi mergaitei“. Žodžius išdėstyti atsitiktine tvarka, pavyzdžiui, „mergaitė, berniukas šypsosi“, nėra prasmės.

 

4.3 Skyryba

Skyryba yra simbolių naudojimo menas, siekiant padėti skaitytojui teisingai suprasti jūsų sakinius. Skyryba yra gramatikos sistemos dalis.
Svarbiausios skyrybos ženklai yra šie:

Pavadinimas Simbolis Naudojimas
Taškas . Žymimas sakinio pabaigoje.
Šiandien gera diena
Kablelis , Atskirti panašius dėmenis
Čia yra ir obuolių, ir bananų.
Klaustukas ? Pažymėti klausiamąjį sakinį
Ką šiandien valgei?

Kiti dažnai naudojami simboliai yra šie:

Pavadinimas Simbolis Naudojimas
Skliaustai () Papildomos informacijos išskyrimui.
Nusipirkau batus (raudonus)
Pasvirasis brūkšnys / Atskiri elementai, nurodantys, kad kažkas yra vietoj kažko kito ar datos
2016/06/18
Kabutės „ “ Pažymėti pavadinimą
Drama „Skirgaila“.
4.4 Pagalbos prašymas

Pagaliau. Mes niekada nesame vieniši su savo rašymu. Yra pagrįsta paprašyti, kad kas nors padėtų peržiūrėti jūsų tekstą. Jei esate darbo situacijoje, turite vadybininkų ir bendradarbių, kurie nori, kad padarytumėte gerą darbą. Privačiame gyvenime gali būti šeima ar kaimynai. Kadangi jūs mokotės šį kursą, tikriausiai turite kurso tarpininką ar mentorių. Nebijokite paprašyti, kad kas nors pažiūrėtų į jūsų tekstą. Prašymas turi būti konkretus: „Ar galite pažiūrėti į struktūrą?“, „Ar aš aiškiai bendrauju?“, „Ar galėtumėte padėti patikrinti mano gramatiką ir rašybą?“ ar net „Ar galite suprasti mano rašyseną?“. Žmonės paprastai yra malonūs ir nori padėti. Ir net profesionalūs rašytojai prašo atsiliepimų ir padeda koreguoti jų tekstus.
Bet jūs taip pat galite būti geras savo pagalbininkas. Rašykite tą žurnalą ir stenkitės patobulinti savo asmeninius tekstus. Didžiausia sėkmė jums.