Ryšių kūrimas

Mokymosi rezultatai:

 • besimokantieji galės suprasti, kaip jaučiasi personažai ir kokia yra jų veiksmų motyvacija.
 • besimokantieji galės susieti tekstą su savo asmenine patirtimi.
 • remdamiesi savo turimomis žiniomis, besimokantieji galės suprasti paveiksliuką/ženklą.
 • besimokančiųjų įsitraukimas į skaitymą didės.

2.1 Įvadas

Geras skaitytojas kuria ryšius tam, kad suprastų ir geriau atsimintų tai, ką jis perskaitė. Kaip tai veikia? Kad geriau suprastumėte tekstą, skaitant jūsų turima patirtis ir žinios padeda kurti ryšius:

 • su kuo nors panašiu, kas nutiko jums (aš prisimenu, kai …);
 • kai tekstas yra labai panašus į kitą perskaitytą tekstą (veikėjai/siužetas primena tai, ką skaičiau, kai buvau jaunas);
 • su kuo nors, kas jums primena tai, ką girdėjote (pamatėte, perskaitėte) kitame laikraštyje, knygoje ir pan. (tai man primena prieš daugelį metų gyvenusius žmones, kurie dirbo žemę ir augino gyvulius).

Kuo daugiau jūs, kaip skaitytojas, sukursite ryšių, tuo aukštesnis bus supratimo lygis.
Kartais tą padaryti labai lengva, nes jūs esate patyrę kažką panašaus. Tačiau kitais atvejais, ypač kai tekstas yra ne tos srities, kurios žinių jūs turite, tekstą suvokti tampa šiek tiek sunkiau. Jei norite būti geresnis skaitytojas, pagalvokite, kaip ši istorija (pasakojimas) yra susijusi su jūsų gyvenimu, tai padės labiau įsitraukti į skaitymą.

Ryšių kūrimas yra strategija, kuri gali padėti suprasti teksto prasmę. Besimokantieji gali kurti ryšius tarp:

 • teksto ir savęs (asmeninės patirties);
 • teksto ir teksto;
 • teksto ir pasaulio.

Ryšių kūrimas skaitymo metu padeda mums galvoti apie tai, ką jau žinome iš savo pirminės patirties, įgyti naujos informacijos apie pasaulį ir kelti hipotezes.

2.2 Kaip sukurti ryšius, kad būtų galima geriau suprasti tekstą?

Ką tai reiškia?
Ryšiai tarp teksto ir asmeninės patirties yra labai asmeniški, jie atsiranda iš skaitomos medžiagos ir paties skaitytojo gyvenimo patirties. Tokio ryšio pavyzdys gali būti: „Ši istorija man primena atostogas Prancūzijoje, kai mes aplankėme Luvro muziejų“ arba „Ši situacija panaši į tai, kas nutiko mano paskutiniame darbe“.
Kartais skaitydami tekstą suprantate geriau, kai siejate jį su kitais panašiais tekstais, kitomis to paties autoriaus knygomis, panašaus žanro istorijomis ar galbūt ta pačia tema. Šie ryšių tipai yra ryšys tarp teksto ir teksto. Tokio ryšio pavyzdys gali būti: „Šis veikėjas turi tą pačią problemą, apie kurią aš skaičiau pasakojime pernai“ arba „Šio straipsnio tema man primena straipsnį, kurį perskaičiau prieš metus internete“.
Ryšiai tarp teksto ir pasaulio atsiranda tada, kai galite susieti tai, ką skaitote, su tuo, kas vyksta pasaulyje. Tai yra ryšiai tarp pasakojimo įvykių ir realiame pasaulyje įvykusių dalykų, kuriuos matėte ar apie kuriuos perskaitėte. Tai gali būti kažko, ką matėte/girdėjote TV programose, filmuose, žurnaluose ar laikraščiuose, sąsaja su tuo, ką skaitote. Pavyzdžiui, kai skaitytojas sako: „Aš per televiziją pamačiau laidą, kurioje buvo kalbama apie šiame straipsnyje aprašytus dalykus“.

Šaltinis: Comprehension strategy, Making connection, Debbie Draper, DECS Curriculum Consultant, Northern Adelaide

Pratimas
Perskaitykite tekstą ir atlikite pratimą.

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „TNS Gallup“:
žmonės nori toliau mokytis internete

Neseniai atlikta „TNS Gallup“ bendrovės apklausa atskleidė, kad 77 proc. planuojančių tęsti mokslą nori tai daryti internetu. „Tai rodo gyventojų pasirengimą naudoti skaitmenines technologjas“, – sako Torhild Slåtto, Norvegijos švietimo organizacijos, atstovaujančios nacionalinę švietimo teikėjų organizaciją, direktorius. More than half wants more education
Daugiau nei pusė nori mokytis daugiau
Tyrimo metu apklausti gyventojai, kurių amžius svyruoja nuo 26 iki 60 metų. Daugiau nei pusė pritaria, kad daugiau mokytis yra svarbu. Pagal lytį atsakymai pasiskirsto taip: teigiamai atsakė 57 proc. moterų ir 50 proc. vyrų. Tolesnio mokymosi motyvacija yra maždaug vienoda skirtingose šalies dalyse.
Jauni žmonės yra labiau pasirengę mokytis
72 proc. 25–29 metų amžiaus apklaustųjų pasisakė norintys mokytis toliau, tačiau 45–60 metų amžiaus grupėje tą patį teigia tik 37 proc. „Apie 20 proc. yra žemesnėje savo karjeros pakopoje ir tolesnį mokymąsi vertina kaip būdą gauti aukštesnes pareigas. Galbūt jie taip pat mano, kad profesinis gyvenimas 2016-aisiais metais reikalauja aukštų kompetencijų, todėl jiems reikia nuolat papildyti savo išsilavinimą“, – sako Slåtto. Šiai amžiaus grupei taip pat labiau rūpi mokymasis ir bendravimas mokykloje ar universitete kartu su savo bendraamžiais, tačiau grupėje, kuri sakė „taip“ tolesniam mokymuisi, 6 iš 10 respondentų teigia, kad tai gali vykti nuotoliniu būdu internete.
Senjorai nori toliau mokytis!
3 iš 10 senjorų ir pašalpų gavėjų nori toliau mokytis, o 70 proc. šios grupės žmonių norėtų tai daryti internetu. Šie rezultatai turėtų paskatinti veikti Senjorų bendruomenės centrus ir švietimo teikėjus. Biudžetinių įstaigų darbuotojai yra šiek tiek labiau motyvuoti tęsti mokslą nei dirbantys privačiame sektoriuje, tačiau savarankiškai dirbantys asmenys yra suinteresuoti mažiau. Mažiausiai motyvuotos tolesniam mokymuisi yra namų šeimininkės.

2.3 Apibendrinkime

Ryšių kūrimas vyksta, kai skaitytojai sukuria asmeninius ryšius su tekstu naudodamiesi savo pirminėmis žiniomis.
Yra trys pagrindiniai ryšių tipai, kuriuos kuriame skaitydami tekstą:

 • „Tekstas ir aš“ reiškia ryšius, sukurtus tarp teksto ir asmeninės skaitytojo patirties.
 • „Tekstas ir tekstas“ reiškia ryšius, sukurtus tarp skaitomo teksto ir anksčiau skaityto teksto.
 • „Tekstas ir pasaulis“ reiškia ryšius, sukurtus tarp skaitomo teksto ir to, kas vyksta pasaulyje.

Ryšių kūrimas skaitymo metu padeda mums galvoti apie tai, ką jau žinome iš savo pirminės patirties, įgyti naujos informacijos apie pasaulį ir kelti hipotezes.