Realizarea conexiunilor

Rezultatele învățării:

  • Cursanții vor putea înțelege cum se simt personajele și motivația din spatele acțiunilor lor.
  • Cursanții vor putea conecta textul la experiențele lor personale.
  • Cursanții vor putea avea o înțelegere clară a unei imagini/semn pe baza cunoștințelor anterioare.
  • Cursanții vor deveni mai implicați în timp ce citesc.

2.1 Introducere
Cititorii experimentați realizează conexiuni pentru a înțelege și a-și aminti mai bine ceea ce au citit. Cum funcționează acest lucru?
În timp ce citiți, cunoștințele dvs. vă ajută să faceți conexiuni pentru a înțelege mai bine textul:
… cu ceva similar care vi s-a întâmplat (îmi amintesc când …)
… textul este foarte asemănător cu un alt text pe care l-ați citit (Personajele / intriga sunt similare cu ceva ce am citit când eram copil)
… cu ceva care vă amintește de ceva ce ați auzit (văzut, citit) într-un alt ziar, într-o altă carte etc… (Acest lucru îmi reamintește de oameni care au trăit cu mulți ani în urmă, care trăiau din agricultură și creșterea animalelor)
Cu cât vă conectați mai bine la text atunci când îl citiți, cu atât nivelul dvs. de înțelegere va fi mai ridicat.
Uneori, este ușor să vă conectați la text deoarece ați trăit ceva asemănător. Dar, alteori, mai ales când textul nu este dintr-un domeniu în care aveți cunoștințe, înțelegerea va fi puțin mai dificilă. Pentru a deveni un cititor mai bun, gândiți-vă cum se raportează povestea respectivă la viața dvs., ceea ce vă va determina să fiți mai implicat în lectură.
Crearea de conexiuni este o strategie care vă poate ajuta să înțelegeți sensul unui text. Cursanții pot face conexiuni între:

  • Text și sine
  • Text și alt text
  • Text și lume

Pentru a face conexiuni în timp ce citim, ne ajută să ne gândim la ceea ce știm deja din experiența noastră trecută, să obținem noi informații despre lume și să facem predicții.

2.2 Cum se pot face conexiuni pentru a înțelege mai bine un text
Ce înseamnă aceasta?
Conexiunile dintre text și sine sunt conexiuni extrem de personale pe care un cititor le realiza între un text și propriile sale experiențe de viață. Un exemplu de conexiune dintre text și sine poate fi: „Această poveste îmi aduce aminte de o vacanță în Franța, când am vizitat muzeul Louvre” sau „Acest lucru este asemănător cu ceea ce s-a întâmplat la ultimul meu loc de muncă”.
Uneori, când citiți, înțelegeți mai bine textul conectându-l la alte texte similare, alte cărți ale aceluiași autor, povești dintr-un gen similar sau, poate, pe aceeași temă. Aceste tipuri de conexiuni reprezintă conexiuni text la text.
Un exemplu de conexiune text la text ar putea fi: „Acest personaj are aceeași problemă despre care am citit într-o poveste anul trecut” sau „Subiectul acestui articol îmi amintește de un articol pe care l-am citit acum un an pe Internet” .
Conexiunile text la lume au loc atunci când puteți conecta ceea ce citiți cu ceva ce se întâmplă în lume. Acestea sunt conexiuni între evenimentele din poveste și lucrurile pe care le-ați văzut sau ați citit că au avut loc în lumea reală. Poate fi ceva ce ați văzut / auzit în programe TV, filme, reviste sau ziare și ce legătură au acestea cu ceea ce citiți. Un exemplu de conexiune text la lume ar fi atunci când cititorul spune: „Am văzut o emisiune la televizor despre lucrurile descrise în acest articol”.

Sursa: Comprehension strategy, Making connection, Debbie Draper, DECS Curriculum Consultant, Northern Adelaide,

Exercițiul
Citiți textul de mai jos și realizați exercițiul:

TNS Gallup: Oamenii vor să-și continue studiile online

Un sondaj recent realizat de TNS Gallup demonstrează că 77 % dintre cei care doresc să își continue studiile, își doresc să le facă online.
„Aceasta arată o maturitate a populației în ceea ce privește utilizarea mijloacelor digitale”, spune Torhild Slåtto, directorul Învățământului flexibil din Norvegia, organizația națională pentru furnizorii privați și de stat de învățământ flexibil și online.
Mai mult de jumătate dintre oameni doresc să își continue studiile
Sondajul este reprezentativ pentru întreaga populație cu vârsta cuprinsă între 26 și 60 de ani. Mai mult de jumătate dintre ei au răspuns pozitiv la ideea de a-și continua studiile, femeile reprezentând 57% față de bărbați – 50%. Motivația de a-și continua studiile este mai mult sau mai puțin egală în diverse regiuni ale țării.
Tinerii sunt mai dornici să învețe
72 % dintre respondenți cu vârsta cuprinsă între 25-29 de ani își doresc să își continue studiile, în timp ce doar 37 % din grupul de vârstă 45-60 de ani spun același lucru. „Tinerii de douăzeci și ceva de ani se află la începutul carierei lor și ar putea vedea acest aspect ca pe o modalitate de a promova. Poate că își dau seama, totodată, că viața profesională în 2016 impune competențe înalte și că trebuie să învețe constant”, spune Slåtto. Totodată, această grupă de vârstă este ceva mai preocupată de a merge la școală sau de a sta în campus împreună cu colegii lor, dar în cadrul grupului care a spus ”da” continuării studiilor, mai mult de șase din zece spun că acest lucru poate fi realizat online.
Pensionarii vor să-și continue studiile!
Trei pensionari din zece și beneficiari ai unor ajutoare doresc să-și continue studiile, iar 70 % dintre aceștia ar dori să facă acest lucru online. Acest aspect ar trebui să pună pe gânduri Centrele comunitare pentru persoanele în vârstă și furnizorii de studii. Funcționarii publici sunt puțin mai motivați să-și continue studiile decât angajații din mediul privat, în timp ce antreprenorii sunt mai puțin interesați. Cei mai puțin motivați de a-și continua studiile sunt persoanele casnice.

2.3 Recapitulare
Realizarea conexiunilor
Cititorii fac conexiuni personale cu textul utilizând schema proprie (cunoștințe de fundal).
Există trei tipuri principale de conexiuni pe care le realizăm atunci când citim un text.

  • Text la sine – se referă la conexiunile făcute între text și experiența personală a cititorului.
  • Text la text – se referă la conexiunile făcute între un text prezent și un text citit în trecut.
  • Text la lume – se referă la conexiunile făcute între un text prezent și ceva ce se întâmplă în lume.

Realizarea conexiunilor în timp ce citim ne ajută să ne gândim la ceea ce știm deja din experiența noastră de fond, să obținem informații noi despre lume și să facem predicții.