Klausimų pateikimas norint suprasti ir atsiminti.

Mokymosi rezultatai:

 • besimokantieji išmoks užduoti teisingus klausimus;
 • besimokantieji patobulins teksto analizės ir suvokimo įgūdžius;
 • besimokantieji ugdys dėmesį skaitant ir ieškant tinkamiausių atsakymų.

3.1 Įvadas

Tyrimai rodo, kad žmonėms patiems išsikeliant klausimus ir bandant į juos atsakyti gerėja jų teksto supratimo įgūdžiai ir atmintis. Tuo pat metu besimokantysis tampa aktyvus mokymosi proceso dalyvis, o ne pasyvus informacijos gavėjas.
Klausimų kėlimas – tai būdas:

 • sužadinti besimokančiųjų susidomėjimą ir motyvaciją;
 • ugdyti kritinį mąstymą, apžvelgti medžiagą kelis kartus siekiant geriau suprasti, kas yra skaitoma.

Gebėjimas iškelti klausimus yra labai svarbus mokantis ir kartais gali būti svarbesnis nei atsakymų radimas, ypač kai klausimai skatina besimokančius kritiškai mąstyti.


Šaltinis

Norėdami suprasti tekstą, kelkite šiuos klausimus:

 • Ką autorius bando pasakyti?
 • Kokia yra teksto žinutė?
 • Kaip tai būtų galima paaiškinti kam nors kitam?
 • Kokias išvadas aš galiu padaryti iš šio teksto?
3.2 Ar suprantate, ką skaitote?

Mes užduodame klausimus tam, kad:

 • įgytume žinių: informacijos įsiminimas (kas atsitinka; kur tai vyksta; kas dalyvauja ir pan.);
 • suvoktume: prasmės suvokimas (kokia yra teksto arba pastraipos esmė; ar galite paaiškinti, ką autorius bando pasakyti);
 • taikytume naujas žinias: pasinaudojimas tuo, ko išmokote naujoje situacijoje (kokias išvadas aš galiu padaryti perskaitęs tekstą; kaip tai būtų galima paaiškinti kam nors kitam; ar būčiau padaręs/pasielgęs taip pat).

 

3.3 Taikykite klausimų metodą praktiškai

Kai skaitote ką nors, pvz., laikraštį, knygą, straipsnį ar darbo skelbimą, prieš pradėdami skaityti, skaitydami ar perskaitę tekstą, kelkite klausimus.

 • Prieš pradėdami skaityti galite sau užduoti tokius klausimus: Apie ką bus šis straipsnis/istorija/skelbimas? Ką aš jau žinau šios knygos/straipsnio/istorijos/skelbimo tema? Ką galiu pasakyti apie tekstą iš pirmo žvilgsnio? (knygos pavadinimo, viršelio, nuotraukos, teksto apimties).
 • Skaitydami galite sau užduoti tokius klausimus: Kas bus toliau? Ar tekstas man svarbus? Ar man tai prasminga? Ar manau, kad bus svarbu tai atsiminti?
 • Perskaitę užduokite šiuo klausimus: Ką aš sužinojau iš pasakojimo/knygos/istorijos/straipsnio? Kurią informaciją galėčiau panaudoti? Prisiminkite svarbiausius teksto įvykius nuo jo pradžios iki pabaigos. Kokia buvo teksto pagrindinė mintis? Ką būtinai reikėtų įsiminti? Kaip man bus naudinga gauta informacija?
3.4 Nepamirškite
 1. Atsakymus gausite tik į užduodamus klausimus.
 2. Klausimai atrakina ir atidaro duris, kitu atveju jos lieka uždarytos.
 3. Klausimai yra veiksmingiausia bendravimo su žmonėmis priemonė.
 4. Klausimai ugdo nuolankumą.

(Source, accessed accessed Dec 18th 2019)