Å stille spørsmål for å forstå og huske

Læringsutbytte:

 • Deltakeren skal kunne stille de riktige spørsmålene
 • Deltakeren skal kunne sjekke sin forståelse underveis i lesinga
 • Deltakeren skal kunne være mer oppmerksom på hva hen leser siden det stimulerer til å finne svarene.

3.1 Introduksjon

Forskning har vist at å stille spørsmål og å svare på egne spørsmål hjelper deg å forstå og huske det du leser, og det gjør deg til en aktiv deltaker i stedet for en passiv mottaker av informasjon.

Å stille spørsmål er en måte å …

 • utvikle interessen og motivasjonen til å bli aktivt involvert i lesing.
 • utvikle ferdigheter innen kritisk tenkning – for å gjennomgå læringsprosessen, og til slutt forstå hva du leser.

Å stille gode spørsmål er sentralt for læring, og noen ganger kan det være viktigere å spørre enn å få svarene, spesielt når spørsmålene oppfordrer til kritisk tenkning.

Kilde

Still spørsmål for å forstå teksten:

 • Hva er det forfatteren prøver å si?
 • Hva er budskapet i teksten?
 • Hvordan kan dette forklares til andre?
 • Hva kan jeg gjette meg til om det som skal skje?
3.2 Forstår du det du leser?

Vi stiller spørsmål for:
1. Kunnskap: å huske informasjonen (hva skjer, hvor skjer det, hvem er involvert, etc.)
2. Forståelse: å forstå meningen (hva er budskapet I teksten, hva er meningen med setningen? Kan du forklare hva forfatteren prøver å si?)
3. Anvendelse: å kunne bruke det du har lært i en ny situasjon (Hvilke forestillinger har jeg med meg fra lesingen av denne teksten? Hvordan kan dette forklares for noen andre? Ville jeg gjort det den samme tingen som …?

3.3 Flere øvelser

Når du leser noe, som en avis, en bok, en artikkel eller en stillingsannonse, kan du tenke gjennom spørsmål før du leser, mens du leser eller etter at du har lest.

 • Før du leser kan du stille deg spørsmål som: Hva vil denne artikkelen, historien eller annonsen handle om? Hva vet jeg om temaet i denne boken/artikkelen/annonsen? Hva kan jeg anta ved første blikk? (tittelen, omslaget, baksiden, bilder i en artikkel, om det er en kort eller lang tekst?)
 • Mens du leser kan du stille deg spørsmål som: Hva skjer videre? Er denne teksten viktig for meg? Gir den noen mening? Tenker jeg at det vil være viktig å huske dette?
 • Etter at du har lest kan du stille deg spørsmål som: Hva har jeg lært av å lese denne historien/boken/artikkelen? Er det noe jeg kan utføre? Gjenfortell til deg selv de viktigste hendelsene i historien, fra begynnelsen, i midten og til slutt. Hva var den store tanken eller ideen? Hva vil være viktigst å huske? Hva lærte jeg som jeg kan bruke videre?
3.4 Ikke glem
 1. Du får svar bare på de spørsmålene du stiller.
 2. Spørsmål låser opp og åpner dører som ellers ville forbli lukket.
 3. Spørsmål er den mest effektive måten å komme i kontakt med folk på.
 4. Spørsmål utvikler ydmykhet.

(Kilde – 13/12/2019)