MENNET

Mokymo programa

Skaičiavimai

Mieli mokiniai,

Skaičiavimo mokymo modulis apima pagrindinę informaciją apie pradinį matematinį įsisavinimą, susipažinimą su pagrindiniais realaus gyvenimo problemų sprendimo metodais ir pagrindinių matematikos žinių spragų užpildymą. Modulyje siūlomos skirtingos veiklos rūšys – lengvai suprantamos teorinės instrukcijos, skaičiavimas, testiniai pratimai ir problemų sprendimo užduotys. Nesėkmingas užduotis galima aptarti su mentoriumi mentorystės platformoje. Žinios ir gebėjimai, kuriuos galima įgyti mokymosi procese, sustiprins pasitikėjimą savimi ir padės sėkmingai gyventi kasdieniame gyvenime.