MENNET

Opplæringsprogram

Regning

Kjære studenter,

Læringsmodulen for regning omhandler mestring av grunnleggende matematikk, hvordan forstå de sentrale metodene for å løse problemer i det virkelige liv og bygger bro mellom de grunnleggende kunnskaper i matematikk. Modulen tilbyr forskjellige typer aktiviteter som teoretiske instruksjoner, beregninger, tester og problemløsningsoppgaver. Oppgavene kan med fordel diskuteres med en mentor på veiledningsplattformen. Ny kunnskap og ferdigheter kan også bygge opp selvtilliten og hjelpe deg å lykkes i hverdagen.