NATŪRALIEJI IR SVEIKIEJI SKAIČIAI

Mokymosi rezultatai:

  • sužinosime, kokie skaičiai vadinami natūraliaisiais ir sveikaisiais
  • išmoksime juos užrašyti ir perskaityti

Įžanga

Natūralieji skaičiai – tai skaičiai, kuriais žymime įvairiausius aplinkos daiktus, žmones, gyvūnus, dangaus kūnų kiekius, nurodome eilės numerius, išreiškiame matavimo rezultatus. Natuūralieji skaičiai prasideda 1 ir tęsiasi iki begalybės 1, 2, 3, 4, 5… ir t. t.

  • Skaičiai 2, 5, 9 yra vienaženkliai, 12, 45, 96 – dviženkliai, 123, 458 , 894 – triženkliai.
  • Kartais sakoma, kad natūraliųjų skaičių aibę sudaro tik teigiami skaičiai (1, 2, 3… ). Rašant natūralieji skaičiai neturi kablelių (nes jie yra sveikieji skaičiai), tačiau užrašant didelius natūraliuosius skaičius gali būti naudojami kableliai, pvz. 1,000 ir 234,567,890.
  • Sveikieji skaičiai – natūralieji skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, …, jų neigiami atitikmenys yra -1, -2, -3, -4, -5, … ir nulis (Matematikos vadovėlis „Formulė“ 5 klasei, V. Sičiūnienė, 2008).
  • Sveikasis skaičius yra skaičius, kuris gali būti parašytas be trupmeninio komponento.

Skaitmuo – tai vienas simbolis, naudojamas skaičiams užrašyti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 yra dešimt skaitmenų, kuriuos naudojame kasdien. Vienaženklį skaičių užrašome vienu skaitmeniu, dviženklį – dviem, triženklį – trimis ir t. t. Pavyzdžiui, skaičius 153 sudarytas iš 3 skaitmenų („1“, „5“, ir „3“), dviženkliai – 12, 45, 36 iš dviejų skaitmenų, vienaženkliai – 2, 8, 6.

Skaitmens vieta skaičiuje yra labai svarbi. Pavyzdžiui, skaičius

Sugrupuotus skaičius vadiname klasėmis: milijonų klasė, tūkstančių klasė, vienetų klasė. Pavyzdžiui, skaičius 2,625,310 – du milijonai šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai dešimt.

Milijonų klasė Tūkstančių klasė Vienetų klasė
2 625 310

Pavyzdžiui, skaičius 2638:
8 – rodo, kiek yra vienetų
3 – rodo dešimtis
6 – šimtus
2 – tūkstančius