TALLFORSTÅELSE

Læringsutbytte: Etter denne modulen vil du kjenne til begrepene naturlige tall og heltall. Du lærer også mer om å lese og skrive tallene.

Innledning

Naturlige tall inkluderer alle de positive tallene unntatt tallet 0. Du kan begynne på 1 og øke til det uendelig: 1, 2, 3, 4, 5, osv.
Naturlige tall er de som brukes til å telle med. Hvis du for eksempel teller penger, vil du bruke naturlige tall (og vanligvis starte med 1). Naturlige tall har ikke desimaler (siden de er hele tall), men store naturlige tall kan være gruppert med et mellomrom: 1 000 (ett tusen) og 234 567 890. (to hundre og trettifire millioner fem hundre og sekstisju tusen åtte hundre og nitti). Det gjør det lettere å lese store tall.
Heltall er et tall som ikke er brøker, men som inkluderer alle positive og negative tall, samt null, f.eks. -2, -1, 0, 1, 2 er alle heltall. Men tall som 3.14 eller 5/3 er ikke heltall.
Siffer er skrifttegn for de ti tallene fra 0 til 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 er de ti sifrene vi bruker i daglige tall. For å skrive et ensifret tall bruker vi ett siffer, to sifre i tosifrede tall og så videre.
Eksempel:
Tallet 153 består av 3 sifre (1, 5 og 3)
Eksempler på tosifrede tall kan være 12, 45 og 36
Ensifrede tall er for eksempel 2, 8 og 7

Tallene er delt inn i grupper på tre og tre (million, tusen og de under tusen)
Eksempel: 2 625 310

Million Tusen Under tusen
2 625 310

To millioner seks hundre og tjuefem tusen tre hundre og ti
Eksempel: 2 638
8 – enere
3 – tiere
6 – hundre
2 – tusen