Skaičių santykis ir skaičiaus dalis


Mokymosi rezultatai:

  • išmoksime, ką vadiname procentu
  • išmoksime skaičiuoti procentus, visumą padalyti į norimą skaičių lygių dalių
  • prisiminsime, kokias trupmenas vadiname paprastosiomis ir kada jas naudojame

Įžanga

Trupmenas naudojame gamindami maistą. Ingridientų kiekis dažniausiai yra nusakomas trupmenine dalimi, tarkim rašoma 1/4 kg vietoje 250 g.
Net ir maži vaikai susiduria su problema norėdami dviese po lygiai pasidalyti obuolį. Supratę, kad nė vienas iš jų viso obuolio negaus, jie nieko nelaukdami dalija obuolį pusiau.

4.1 Trupmenos

Vienetas gali būti padalintas. Jis gali būti smulkesnių dalių visuma, todėl galime dalyti į 2, 3, 4, 5 … dalis, t.y. tiek, kiek mums jų reikia. Be to, tas dalis laikysime naujomis visumomis ir net galėsime jas suskaičiuoti:
Viena puselė yra 1/2, dvi puselės – 2/2, trys puselės – 3/2; penkios puselės – 5/2 ir t. t.
Tai yra paprastosios trupmenos.


Šaltinis

Galima sulenkti popieriaus lapą dar kartą ir gauti 4 lygias dalis:

Trupmenos dalys turi savo pavadinimus:

Dalant tą pačią atkarpą į 2, 3, 4 ar daugiau dalių, ji smulkėja.
Keletas atkarpų pavyzdžių.

4.2 Trupmenų sudėtis

Trupmenų su vienodais vardikliais sudėjimas:

Trupmenas kurių vardikliai yra vienodi (vienodi apatiniai skaičiai) sudėtis yra visai paprasta

Dar kartą: 6/8 galime suprastinti iki 3/4

Trupmenų su skirtingais vardikliais sudėtis

O kaip sudėti trupmena, kai vardikliai (apatiniai skaičiai) yra skirtingi?
3/8 + 1/4 = ?

Turime kaip nors suvienodinti vardiklius.
Šiuo atveju lengva, nes mes žinome, kad 1/4 yra tas pats, kas 2/8:
3/8 + 2/8 = 5/8

Jeigu abu apatiniai skaičiai (vardikliai) yra skirtingi, tada juos suvienodiname daugindami mažiausios dalies vardiklį ir skaitiklį (tam, kad būtu lenga apskaičiuoti) iš 2. Turime dauginti viršų ir apačią iš to pačio skaičiaustam, kad trupmenos dalis išliktu tokia pati.

4 yra mažiausias vardiklis, jeigu jį dauginame is 2, gauname 8. Trupmenos dalis nepasikeičia. Dabar kai abi trupmenos turi tokį patį apatinį skaičių (“8”), galime sudėti toliau.

Surašome viršutinius skaičius ant vieno brūkšnio, virš vardiklio, kaip parodyta žemiau: