MENNET

Opplæringsprogram

Kjære deltager.

Ved å klikke på lenkene under vil du finne forklarende tekster og øvelser som kan hjelpe deg i din personlige utvikling av basisferdighetene lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. For hver av basisferdighetene er kursprogrammet tenkt å ta cirka 8 timer. I disse 8 timene ligger det tid til å gjøre øvelsene på nett, men også å prøve ut og utvikle ferdighetene i det virkelige liv.

Gode måter å lære på kan være å diskutere oppgavene med din mentor, prøve dem ut på jobb eller andre steder samt å bruke litt tid til å reflektere over din egen læringsprosess.