Evaluering av ferdigheter

Denne kompetansevurderingen er rettet mot voksne med lavt kunnskapsnivå og få muligheter på arbeidsmarkedet, som trenger å forbedre sine lese- og skrivekunnskaper, digitale basisferdigheter og regning.
Denne kompetansevurderingen består av 4 spørreskjema, hver bestående av 16 spørsmål som prøver å måle nivået på deltakerne innen lesing, skriving, digitale basisferdigheter og regning.
Etter å ha fylt ut skjemaet kan deltakerne se hvilken kompetanse de har i de fire ferdighetene og hvor de trenger å forbedre seg.
Ved å følge kompetansevurderingsprogrammet kan deltakerne ta del i et treningsprogram som består av flere spørsmål og aktiviteter som gjør deltakerne i stand til å forbedre kompetansen.
Programmet vil være tilgjengelig på engelsk, norsk, romansk, lithauisk og spansk.
Deltakerne i kompetansevurderingsprogrammet kan lese og skrive og har obligatorisk skolegang (grunnskolen?), men har hull i lese-skrive- og digitale basisferdigheter, samt regning. Likevel er kompetansemålingsverktøyet en åpen ressurs som alle kan bruke som trenger å forbedre de fire ferdighetene lesing, skriving, digitale basisferdigheter og regning.

Overslag

Forholdstall

Måling

Tallforståelse

Informasjon

Kommunikasjon

Sikkerhet

Problemløsning

De viktigste ideene og detaljene

Opprette forbindelser

Stille spørsmål

Fakta og meninger

Strukturerende tekst

Å skrive enkel tekst

Syntaks og grammatikk

Å skrive flytende og med jevn hastighet