MENNET

Evaluering av ferdigheter

Dette programmet er rettet mot voksne som trenger å forbedre sine lese- og skrivekunnskaper, digitale og/eller matematiske ferdigheter.

Kompetansevurderingen består av 4 spørreskjema, hver bestående av 16 spørsmål som skal si noe om nivået på deltakerne innen lesing, skriving, digitale ferdigheter og regning.

Etter å ha fylt ut skjemaet kan deltakerne se hvilken kompetanse de har i de fire ferdighetene og hvor de trenger å forbedre seg.

Ved å følge kompetansevurderingen kan deltakerne ta del i et treningsprogram som består av flere spørsmål og aktiviteter som skal gi mer innsikt og bedre ferdigheter.

Programmet vil være tilgjengelig på engelsk, norsk, romansk, litauisk og spansk.

For å ha utbytte av programmet må deltagerne kunne lese og skrive og bruke en datamaskin til enkle oppgaver. Sannsynligvis har du fullført grunnskolen, men har noen huller i kunnskapene.

Likevel er kompetansevurderingsverktøyet en åpen ressurs som alle kan bruke som trenger å forbedre de fire ferdighetene lesing, skriving, digitale ferdigheter og regning.

Overslag

Forholdstall

Måling

Tallforståelse

Informasjon

Kommunikasjon

Sikkerhet

Problemløsning

De viktigste ideene og detaljene

Opprette forbindelser

Stille spørsmål

Fakta og meninger

Strukturerende tekst

Å skrive enkel tekst

Syntaks og grammatikk

Å skrive flytende og med jevn hastighet