MENNET

Evaluering av ferdigheter

Dette programmet er rettet mot voksne som trenger å forbedre sine lese- og skrivekunnskaper, digitale og/eller matematiske ferdigheter.

Kompetansevurderingen består av 4 spørreskjema, hver bestående av 16 spørsmål som skal si noe om nivået på deltakerne innen lesing, skriving, digitale ferdigheter og regning.

Etter å ha fylt ut skjemaet kan deltakerne se hvilken kompetanse de har i de fire ferdighetene og hvor de trenger å forbedre seg.

Ved å følge kompetansevurderingen kan deltakerne ta del i et treningsprogram som består av flere spørsmål og aktiviteter som skal gi mer innsikt og bedre ferdigheter.

Programmet vil være tilgjengelig på engelsk, norsk, romansk, litauisk og spansk.

For å ha utbytte av programmet må deltagerne kunne lese og skrive og bruke en datamaskin til enkle oppgaver. Sannsynligvis har du fullført grunnskolen, men har noen huller i kunnskapene.

Likevel er kompetansevurderingsverktøyet en åpen ressurs som alle kan bruke som trenger å forbedre de fire ferdighetene lesing, skriving, digitale ferdigheter og regning.

Overslag

Forholdstall

Måling

Tallforståelse

Informasjon

Kommunikasjon

Sikkerhet

Problemløsning

De viktigste ideene og detaljene

Opprette forbindelser

Stille spørsmål

Fakta og meninger

Å strukturere tekst

Å skrive enkel tekst

Syntaks og grammatikk

Å skrive flytende og med jevn hastighet