Pagrindinė mintis ir papildoma informacija.

Mokymosi rezultatai:

 • besimokantieji gebės suprasti teksto prasmę;
 • besimokantieji galės rasti papildomą informaciją tam, kad geriau suprastų, apie ką kalbama tekste;
 • atpažinti žodžių reikšmes, kurios nepaaiškintos ištraukoje;
 • taikyti ištraukoje pateiktas instrukcijas analogiškose situacijose.

1.1 Įvadas
Kai tik įvardijate temą, jūs jau pasiruošę surasti pagrindinę mintį. Pagrindinė mintis yra pastraipos tikslas. Tai yra pati svarbiausia temos dalis. Dažnai pagrindinė mintis pasakoma jau pastraipos pradžioje arba pastraipos paskutiniuose sakiniuose. Pagrindinė mintis gali būti išreikšta kaip pastraipoje pateiktos informacijos apibendrinimas arba sieti vieną pastraipą su kita.
1.2 Kokia dažniausiai būna papildoma informacija?

Pagrindinę mintį paprastai papildo daugybė kitos informacijos ar detalių. Papildomą informaciją galima rasti tekste arba ji yra numanoma. Ji gali suteikti papildomų žinių apie veikėjų elgesį, veiksmo vietą, laiką ar aplinkybes.
Papildoma informacija suteikia žinių, kurios padeda skaitytojams suprasti pagrindinę mintį.

Pavyzdys 1:

Perskaitykite šią pastraipą.

Teigiama darbo aplinka naudinga ir darbdaviui, ir darbuotojui. Gerai žinoma, kad darbo aplinka, kurioje mes praleidžiame daugiau nei 8 valandas per dieną, paveikia mūsų savijautą. Be abejo, tai, kaip reaguojame į skirtingas užduotis, veikia mūsų darbo produktyvumą.
Teigiama darbo aplinka atneša daug naudos organizacijai: sumažėja pravaikštų, streso. Pozityvioje aplinkoje žmonės dirba efektyviau ir produktyviau, ypač jei organizacija atspindi jų įsitikinimus ir vertybes.

Kokia yra teksto tema?

 • – Teigiamos darbo aplinkos nauda

Kokia yra pagrindinė mintis?

 • – Teigiama darbo aplinka naudinga darbdaviams ir darbuotojams.

Kokios papildomos informacijos gaunate?

 • sumažėjęs pravaikštų skaičius;
 • mažiau streso;
 • žmonės dirba efektyviau ir produktyviau.
1.3 Pakartokite. Patarimai ir užuominos.

Kiekviena pastraipa/knyga/laikraščio straipsnis turi pagrindinę mintį:

 • Pagrindinė mintis pateikia svarbiausią teksto informaciją.
 • Pagrindinė mintis padeda skaitytojams atsiminti svarbią informaciją.

Perskaitę pastraipą paklauskite savęs: „Kokią nuomonę išsako autorius? Ką bando pasakyti?“. Užuomina: dažnai pagrindinę mintį galima rasti tiesiog pažiūrėjus į pavadinimą. Pavyzdžiui, tekstas pavadinimu „Kodėl per didelis susitikimų skaičius bus nuobodus jūsų darbuotojams?“ paskatina galvoti apie tai, kad per daug susitikimų bus nuobodu.
Nepamirškite, kad knygos/straipsnio/pastraipos tema ir pagrindinė mintis nėra tas pats!
Temoje nurodoma, kas ar apie ką yra tekstas. Pagrindinė mintis yra svarbiausias dalykas, kurį autorius nori pasakyti šia tema.
Papildoma informacija yra konkrečios detalės, padedančios plėtoti, paaiškinti ar palaikyti pagrindinę mintį. Visi sakiniai, kurie padeda įrodyti pagrindinę mintį, vadinami papildoma informacija.
Jos reikia siekiant:

 • Paaiškinti pagrindinę mintį;
 • Sustiprinti pagrindinės minties idėją.

Perskaitę pastraipą, paklauskite savęs: kokią informaciją (detales) ji suteikia mums apie pagrindinę mintį (svarbiausią aspektą)?

Šaltinis: https://www.slideshare.net/legendofsheena/main-idea-and-supporting-details-29650355?next_slideshow=1