Å identifisere de viktigste ideer og detaljer

Læringsutbytte:

 • Deltakeren skal kunne forstå meningen i teksten
 • Deltakeren skal kunne identifisere de supplerende og støttende detaljene og slik få et bilde av hva teksten handler om
 • Deltakeren skal kunne kjenne igjen og forstå meningen med ordene som ikke er definert i avsnittet

1.1 Innledning

Når du har funnet temaet er du i stand til å finne hovedbudskapet. Hovedbudskapet er formålet med avsnittet eller setningen. Det er den viktigste delen av emnet. Hovedbudskapet finner man som regel i begynnelsen av et avsnitt. Den første setningen forklarer ofte hvilket tema som blir drøftet i teksten. Hovedbudskapet finnes som regel også i den oppsummerende setningen i et avsnitt.
Hovedbudskapet kan uttrykkes som summen av informasjonen i avsnittet, så vel som en kobling til den informasjon vi finner i neste avsnitt.

1.2 Hva er supplerende og støttende detaljer?

Hovedbudskapet er ofte forsterket av en serie andre punkter eller detaljer som støtter poenget med den sentrale meningen. Disse kan vi kalle supplerende eller støttende detaljer. Disse kan bidra til innsikt i tid og sted for en hendelse eller situasjon som beskrives og om i hvilke sammenhenger de ulike faktorene dukker opp.
Støttende detaljer inneholder ekstra informasjon for å hjelpe leseren til å forstå hovedinnholdet i en tekst.

Eksempel 1:

Ta en titt på disse setningene:

Et positivt arbeidsmiljø er en fordel for både arbeidsgiver og ansatte. Det er velkjent at et arbeidsmiljø, der vi tilbringer mer enn åtte timer hver dag, påvirker hvordan vi reagerer på forskjellige oppgaver og derfor påvirker vår arbeidsinnsats.

Et positivt arbeidsmiljø betyr mange fordeler for organisasjonen: redusert sykefravær, mindre stress og et hyggelig miljø å jobbe i.

Ansatte som arbeider I hyggelige omgivelser er mer effektive og mer produktive, spesielt om organisasjonskulturen samstemmer med deres holdninger og verdier.

Hva handler saken om?

 • Fordelene ved et godt arbeidsmiljø

Hva er hovedbudskapet?

 • Et godt arbeidsmiljø er fordelaktig for både arbeidsgivere og ansatte.

Hva er supplerende og støttende detaljer?

 • Redusert sykefravær
 • Mindre stress
 • Ansatte er mer effektive og mer produktive
1.3 Repetisjon for å huske: Hint og tips

Ethvert avsnitt og enhver bok eller avis har et hovedbudskap

 • Hovedbudskapet beskriver den viktigste informasjonen i en tekst
 • Hovedbudskap hjelper leserne til å huske viktig informasjon

Etter å ha lest et avsnitt kan du spørre deg selv: Hva er poenget forfatteren prøver å få fram? Hva er det hen prøver å si?
Tips: Ofte finner du hovedbudskapet i selve overskriften.
For eksempel, en passasje kalt: “Hvorfor for mange møter vil kjede dine ansatte” vil inkludere grunner til å støtte ideen om at for mange møter blir kjedelig.
Merk deg at i en bok eller artikkel eller avsnitt er temaet og hovedbudskapet ikke det samme.
Temaet identifiserer hvem, eller hva teksten handler om. Hovedbudskapet er det viktigste poenget forfatteren gjør ut av temaet. Hovedbudskapet er gjerne gjengitt i en tydelig setning.
Supplerende og støttende detaljer er tekst som kan utvikle, forklare og støtte hovedbudskapet. Alle setninger som støtter hovedbudskapet, kan vi kalle støttende detaljer. Deres rolle er:

 • Beskrive og forklare hovedbudskapet
 • Utvikle hovedbudskapet

Etter å ha lest et avsnitt kan du spørre deg selv: Hva slags informasjon/detaljer gir dette avsnittet oss om hovedbudskapet?

Kilde: https://www.slideshare.net/legendofsheena/main-idea-and-supporting-details-29650355?next_slideshow=1