Identificarea ideilor principale și a detaliilor esențiale

Rezultatele învățării:

 • Cursantul va putea înțelege sensul textului
 • Cursantul va putea identifica detaliile de susținere pentru o mai bună înțelegere a întregului document
 • Recunoașterea înțelesurilor cuvintelor nedefinite în fragment
 • Aplicarea instrucțiunilor definite în fragment, la situațiile descrise în fragment.

1.1 Introducere
Odată ce identificat subiectul, sunteți pregătiți pentru a găsi ideea principală. Ideea principală este scopul paragrafului. Reprezintă cea mai importantă parte a subiectului. Adeseori, ideile principale se găsesc la începutul paragrafelor. În general, prima frază explică subiectul discutat în pasaj. Ideile principale se găsesc și în frazele de la sfârșitul paragrafului.
Ideea principală poate fi exprimată ca rezumat al informațiilor din paragraf precum și ca o conexiune cu informațiile din următorul paragraf.
1.2 Care sunt detaliile de susținere?
Acestea se numesc detalii de susținere și pot fi declarate sau implicite. Detaliile de susținere pot oferi introspecții despre acțiunile personajelor, despre locul și momentul acțiunilor sau circumstanțelor în care au loc faptele.
Detaliile de susținere conțin informații suplimentare care îi ajută pe cititori să înțeleagă ideea principală.

Exemplul 1:

Citiți următorul paragraf

Un mediu de lucru pozitiv este atât spre beneficiul angajatorului cât și al angajatului. Se știe că mediul de lucru unde petrecem mai mult de 8 ore pe zi ne influențează modul în care reacționăm la diverse sarcini și, prin urmare, ne influențează productivitatea.
Un mediu de lucru pozitiv aduce multe beneficii organizației: o rată redusă a absenteismului, mai puțin stres și un mediu de lucru plăcut. Angajații care își desfășoară activitatea într-un mediu de lucru pozitiv sunt mai eficienți și mai productiv,i în special în cazul în care cultura organizațională le reflectă credințele și valorile.

Despre ce este vorba?

 • Beneficiile unui mediu de lucru pozitiv

Care este ideea principală?

 • Un mediu de lucru pozitiv este în beneficiul angajatorilor dar și al angajaților.

Care sunt detaliile de susținere?

 • Absenteism redus
 • Mai puțin stres
 • Angajații sunt mai eficienți și mai productivi
1.3 Recapitulare: Sugestii și recomandări
Fiecare paragraf/carte/articol de revistă are o ideea principală

 • The main idea describes the most important information within the text
 • Ideile principale îi ajută pe cititori să-și reamintească informațiile importante

După ce citiți paragraful întrebați-vă: “Care este idea autorului? Ce încearcă să spună?”
Recomandare: Adeseori, puteți găsi ideea principală doar uitându-vă la titlu.
De exemplu, un pasaj intitulat „De ce prea multe întâlniri vor plictisi angajații” va cuprinde motivele care susțin ideea că prea multe întâlniri vor fi plictisitoare.
Nu uitați că într-o carte / articol / paragraf subiectul și ideea principală nu înseamnă același lucru!
Subiectul identifică despre cine sau despre ce este vorba. Ideea principală este cel mai important aspect pe care autorul îl are în legătură cu acest subiect. Acesta este, adesea, menționat într-o frază despre subiect.
Detaliile de susținere sunt ideile specifice pentru dezvoltarea, explicarea sau susținerea ideii principale. Toate frazele pe care le găsim pentru a susține ideile principale sunt denumite detalii de susținere. Rolul lor este:

 • De a descrie și de a explica ideea principală.
 • De a consolida ideea principală.

După ce citiți un paragraf întrebați-vă: ce informații / detalii ne oferă despre ideea principală (cel mai important aspect)?
Sursa utilizată: https://www.slideshare.net/legendofsheena/main-idea-and-supporting-details-29650355?next_slideshow=1