DYDŽIAI

Mokymosi rezultatai:

  • aptarsime ilgio, masės ir laiko matavimo vienetus bei jų ryšius
  • išmoksime dydžius apibūdinti skaičiais

2.1 Ilgis

Vienu metru vadinamas kelio, kurį šviesa tuštumoje nusklinda per 1/299792458 sekundes, ilgis. Dėl tokio metro apibrėžimo 36 valstybės susitarė 1960 m.
Prisiminkime kitus ilgio matavimo vienetus:

Vieneto pavadinimas Žymėjimas Ryšys su 1 metru
1 kilometras 1 km 1 km = 1000 m
1 decimetras 1 dm 1 dm = 0.1 m – dešimtoji metro dalis
1 centimetras 1 cm 1 cm = 0.01 m – šimtoji metro dalis
1 milimetras 1 mm 1 mm = 0.0001 m – tūkstantoji metro dalis

 
Milimetras yra mažiausias dažniausiai naudojamas metrinės sistemos vienetas. Milimetras naudojamas išmatuoti tam, kas yra labai smulku, pavyzdžiui, sėkla.
Centimetras yra kitas mažiausias matavimo vienetas. Apytiksliai centimetro ilgio yra sankabėlės plotis. Viename centimetre yra 10 milimetrų.
Vienas metras yra daug ilgesnis nei centimetras. Viename metre yra 100 centimetrų. Metrai naudojami didesniems objektams ar didesniems atstumams matuoti, tokiems kaip baseino gylis ar prieškambaris.
Kilometrai yra ilgiausias naudojamas metrinės sistemos vienetas. Kilometrai naudojami matuojant didelius atstumus, pavyzdžiui, atstumą nuo jūsų namo iki parduotuvės ar nuo vieno miesto iki kito. Kilometre yra 1000 metrų.

Prisiminkite, kokiais ilgio matavimo prietaisais dažniausiai naudojatės buityje.

Šaltinis

2.2 Masė

Pagrindinis masės matavimo vienetas yra kilogramas (kg).

Vieneto pavadinimas Žymėjimas Ryšys su 1 kg
1 tona 1 t 1 t = 1000 kg
1 centneris 1 cnt 1 cnt = 100kg
1 gramas 1 g 1g = 0,001 kg, arba 1 kg = 1000g
1 miligramas 1 mg 1 mg = 0, 000 001 kg arba 1 kg 1 000 000g

 
Masės matavimo prietaisai:

Šaltinis

2.3 Laikas

Laiko matavimo vienetai:

Vieneto pavadinimas Žymėjimas Ryšys su kitais vienetais
1 sekundė 1 s
1 minutė 1 min 1 min = 60 s
1 valanda 1 h 1 h = 60 min = 3600 s
1 diena 1 d 1 d = 24 h
1 metai 1 m 1 m = 365(366) paros
1 amžius 1 a. 1 a. = 100 metų