MÅLINGER

Læringsutbytte: Etter denne modulen skal studentene kunne analysere forholdet mellom enhetene lengde, masse og tid. Studentene skal kunne måle dimensjonene ved bruk av metriske systemer.

2.1 Lengde

Interessant faktum: Meteren er avstanden lys beveger seg i vakuum i løpet av et tidsintervall på 1/299 792 458 sekund. (https://en.wikipedia.org/wiki/Metre) I 1960 ble en gruppe på 36 land enige om denne definisjonen av meteren.
Vårt målesystem heter «det metriske» og bygger på titallssystemet som vi jobbet med i forrige modul.

Lengdeenhet Forkortelser Antall meter
1 kilometer 1 km 1 km = 1000 m
1 meter 1 m 1 m = 1 m
1 desimeter 1 dm 1 dm = 0.1 m
1 centimeter 1 cm 1 cm = 0.01 m
1 millimeter 1 mm 1 mm = 0.0001 m

 
Millimeteren er den minste enheten som brukes ofte i det daglige. En millimeter blir brukt til å måle noe som er veldig lite, som et frø.
Centimeteren er den neste minste måleenheten vi ofte kommer over. En centimeter er omtrent bredden på en stift. Det er 10 millimeter i en centimeter.
En meter er mye lenger enn en centimeter. Det går faktisk 100 centimeter på en meter. Meter brukes til å måle større gjenstander eller lengre avstander, for eksempel dybden i et basseng eller lengden på en korridor.
Kilometer er en av de lengste enhetene vi bruker til måling. Kilometer brukes til å måle lange avstander, for eksempel avstanden fra huset ditt til butikken eller fra en by til en annen. Det går 1 000 meter på en kilometer.
På bildet er noen lengdemåleapparater som vi ofte bruker hjemme.


Source

2.2 Masse

Kilogrammet er grunnenheten for masse i det metriske systemet med enhetssymbolet kg.

Enhet Forkortelse Antall i kg
1 tonn 1 t 1 t = 1000 kg
1 gram 1 g 1g = 0,001 kg, og 1 kg = 1000g
1 milligram 1 mg 1 mg = 0, 000 001 kg og 1 kg 1 000 000g

 
Ta en titt på måleinstrumentene.for masse.

Kilde til bildet

2.3 Tid

Tids enheter

Tids enheter Forkortelser Forhold til andre enheter
1 sekund 1 s
1 minutt 1 min 1 min = 60 s
1 time 1 t 1 t = 60 min = 3600 s
1 døgn 1 døgn 1 døgn = 24 t
1 år 1 år 1 år = 365(366) dager
1 århundre (sekel) 1 1 sekel = 100 år