Măsurători

Obiectivul învățării: După parcurgerea acestui modul, studenții ar trebui să poată analiza relația dintre unitățile de măsură, masă și timp. Studenții ar trebui să poată măsura dimensiunile utilizând termenii sistemului metric.

2.1 Lungime
Fapt interesant: Metrul reprezintă lungimea căii parcurse de lumină în vid într-un interval de timp de 1/299 792 458 dintr-o secundă. (https://en.wikipedia.org/wiki/Metre) În anul 1960, 36 de țări au fost de acord cu această definiție a unui metru.
Să ne reamintim alte unități de măsurare a lungimii:

Unitate Abreviere Raportul cu 1 metru
1 Kilometru 1 km 1 km = 1000 m
1 decimetru 1 dm 1 dm = 0.1 m
1 centimetru 1 cm 1 cm = 0.01 m
1 milimetru 1 mm 1 mm = 0.0001 m

Milimetru este cea mai mică unitate utilizată în sistemul metric. Un milimetru se folosește pentru a măsura ceva ce este foarte mic, cât un grăunte.
Centimetru este următoarea, cea mai mică unitate de măsură. Un centimetru are aproximativ dimensiunea unei capse. Într-un centimetru sunt 10 milimetri.
Un metru este mult mai lung decât un centimetru. Într-un metru sunt, de fapt, 100 de centimetri. Metrii sunt utilizați pentru a măsura obiectele mai mari sau distanțele mai lungi, cum ar fi adâncimea unui bazin sau lungimea unui coridor.
Kilometrul este cea mai lungă unitate de măsură metrică. Kilometrii sunt utilizați pentru a măsura distanțe lungi cum ar fi distanța de la casa dvs. la magazin sau de la un oraș la altul. Într-un kilometru sunt 1 000 de metri.

Iată instrumentele de măsură a lungimii pe care le folosim cel mai adesea acasă.

Kilde

2.2 Masa
Kilogramul este unitatea de bază a masei din sistemul metric, simbolul unitar fiind kg.

Unitate Abreviere Raport la 1 kg
1 tonă 1 t 1 t = 1000 kg
1 chintal 1 chintal 1 chintal = 100kg
1 gram 1 g 1g = 0,001 kg, așadar 1 kg = 1000g
1 miligram 1 mg 1 mg = 0, 000 001 kg așadar 1 kg 1 000 000g

Observați instrumentele de măsură a masei.

Kilde

2.3 Timp
Unități de timp

Unitate de timp Abreviere Raport cu alte unități
1 secundă 1 s
1 minut 1 min 1 min = 60 s
1 oră 1 h 1 h = 60 min = 3600 s
1 zi 1 zi 1 zi = 24 h
1 an 1 an 1 an = 365(366) zile
1 secol 1 S. 1 S. = 100 ani