Apvalinimas

Mokymosi rezultatai:

  • sužinosime, kodėl ir kaip apvalinami skaičiai

3.1 Įžanga

Būtų puiku, jei galėtumėte greitai atspėti, kiek žmonių yra kambaryje, kiek automobilių gatvėje, kiek dėžių ant lentynos, ar ruonių paplūdimyje.
Apvaliname dažniausiai tam, kad gautume reikšmę, kurią yra lengviau užrašyti ir dirbti su ja negu su originalia reikšme. Galima kartu nurodyti suskaičiuoto skaičiaus tikslumą. Pavyzdžiui, kiekiui, kuris išreikštas skaičiumi 123 456, apibūdinti lengviau sakyti „apie 123 500“.
= – lygybės ženklas
≈ – apytiksliai

Skaičiai suapvalinami, kai tikslumo nereikia arba tai yra neįmanoma. Suapvalinti skaičių iki konkretaus skaitmens reiškia pakeisti jį skaičiumi, kurio reikšmė artima, bet baigiasi nuliais. Natūralūs skaičiai gali būti suapvalinti iki dešimčių, šimtų, tūkstančių ir t. t. Jei skaičius suapvalinamas iki dešimčių, tada skaičių vienetų skyriuje pakeičiame nuliais. Jei skaičius suapvalinamas iki šimtų, tada nulis turėtų būti ir vienetų, ir dešimčių skyriuje. Apvalinimo rezultatas turėtų būti užrašytas po specialaus ženklo „≈“. Šis ženklas reiškia „apytiksliai“. Apvalindami skaičių iki nurodyto skyriaus, renkamės artimesnį.
Suapvalindami natūralųjį skaičių, galite atlikti šiuos veiksmus:

  • Pirmiausia pabraukite skyrių (vienetų, dešimčių, tūkstančių ir t. t.), iki kurio reikia apvalinti skaičių;
  • Toliau vertikalia linija atskirkite visus šiam skyriui priklausančius skaičius, esančius iš dešinės;
  • Jei į dešinę nuo pabraukto skaitmens yra 0, 1, 2, 3 arba 4, tada visi skaitmenys, atskirti dešinėje, pakeičiami nuliais. Skyriaus skaitmuo nekeičiamas;
  • Tačiau jei į dešinę nuo pabraukto skaitmens yra 5, 6, 7, 8 arba 9, tada visi skaitmenys, atskirti iš dešinės brūkšneliu, pakeičiami nuliais, o prie pabraukto skaičiaus pridedamas 1.


Kaip matome, po pabraukto skaitmens eina 9, todėl pridedame 1 prie tūkstančių (6+1), o visus skaičius, atskirtus vertikalia juosta, pakeičiame nuliais.
Pateikiame daugiau pavyzdžių su mažesniais skaičiais. Jei norėtumėte suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus, pažiūrėtumėte į skaitmenį iškart po kablelio. Tai yra skaitmuo, esantis dešinėje to, kurį norite suapvalinti.

5,3
3,7
10,9
6,5

Taigi:
5,3 tampa ≈ 5
3,7 tampa ≈ 4
10,9 tampa ≈ 11

O kaip su 6,5? Jei skyriaus skaitmuo yra 5, 6, 7, 8 arba 9, pažymėto skyriaus skaitmenį didiname vienetu. Kai reikia suapvalinti 5,3, jis turėtų būti suapvalintas iki 5, nes tai artimiausias sveikasis skaičius.

3.2 Apvaliname iki dešimtųjų, šimtųjų, tūkstantųjų ir t. t.


Apvalinimas iki dešimtųjų. Apvalindami šiuos skaičius iki dešimtųjų, laikytumėtės tos pačios bendros taisyklės, kaip ir anksčiau, kai apvalinome iki dešimčių. Pavyzdžiui:

Apvalinimas iki šimtųjų. Pavyzdžiui: