Estimare

Obiectivul învățării: După parcurgerea acestui modul, studenții vor ști cum să facă rotunjiri în sus și în jos și să estimeze valorile aproximative, fără a face calcule detaliate.

3.1 Introducere

Numerele se rotunjesc atunci când nu este nevoie de acuratețe ori când aceasta este imposibilă. A rotunji un număr la o cifră specifică înseamnă a-l înlocui cu un număr apropiat ca valoare dar care se termină cu zero. Numerele naturale se rotunjesc la zeci, sute, mii, etc. Dacă numărul se rotunjește la zece, atunci înlocuim cifra cu zero în categoria unități. Dacă numărul se rotunjește la sută, atunci cifra zero ar trebui să fie atât în categoria unități cât și în categoria zeci. Numărul obținut prin rotunjire este numit valoare estimată a acestui număr. Rezultatul rotunjirii ar trebui scris cu un semn special în fața lui “≈”. Acest semn se citește “aproximativ egal cu”.

Când rotunjiți un număr natural, puteți urma pașii următori:

  • În primul rând, subliniați cifra grupului (unități, zeci, mii etc.) la care trebuie să rotunjiți numărul;
  • Ulterior, separați toate numerele din dreapta acestui grup cu o bară verticală;
  • Dacă cifra din dreapta cifrei subliniate este 0, 1, 2, 3 sau 4, atunci toate cifrele separate la dreapta se înlocuiesc cu zero. Cifra grupului se lasă neschimbată;
  • Cu toate acestea, dacă cifra din dreapta cifrei subliniate este 5, 6, 7, 8, sau 9, atunci toate cifrele care sunt separate la dreapta de bară se înlocuiesc cu zero și se adaugă 1 la cifra subliniată.


După cum se poate vedea, numărul 9 urmează după cifra subliniată, astfel adăugăm 1 la cifra mii (este 6) și înlocuim cu zero toate numerele separate de o bară verticală.
Răspunsul este:
≈ 57,000
Mai multe exemple cu numere mai mici: dacă doriți să rotunjiți la următorul număr întreg, vă veți uita la cifra de după virgula decimală care este cifra de la dreapta cifrei pe care doriți să o rotunjiți.
5,3
3,7
10,9
6,5

Să începem să rotunjim:
5,3 devine ≈ 5
3,7 devine ≈ 4
10,9 devine ≈ 11

Dar 6,5? Este fix la mijloc. Din motive de estimare, ori de câte ori apare cifra 5, veți rotunji în sus.

Când rotunjiți în jos, rotunjiți în jos la cel mai apropiat număr. Atunci când rotunjiți 5,3 ar trebui să rotunjiți în jos la 5 pentru că aceasta este cea mai apropiată cifră. Putem desena pe linia numerelor ca să puteți vedea că 5 este cel mai apropiat număr întreg de 5,3.

3.2 A estima în diverse locuri

Puteți estima în orice loc doriți. Să spunem că doriți să estimați la cele mai apropiate zeci. Aceasta înseamnă că în loc să estimați către cel mai apropiat număr întreg, estimați la cifra care este în locul zecilor sau secunda unu la stânga decimalei.

  • Pentru a aproxima la zecimea cea mai apropiată, uitați-vă la cifra din grupul zecilor
  • Pentru a aproxima la sutimea cea mai apropiată, uitați-vă la cifra din grupul sutelor
  • Pentru mia cea mai apropiată, la cifra din grupul miilor.

Pentru a estima această cifră, vă veți uita la cifra de la unități deoarece aceasta este cifra de la dreapta cifrei pe care doriți să o estimați.

Pentru a estima aceste numere la grupul zecilor, veți urma aceeași regulă generală ca și înainte, atunci când am rotunjit cu zecimale.

De exemplu:

Ce trebuie să facem dacă dorim să estimăm în locul sutelor? La care cifră trebuie să ne uităm?